Αξιολόγηση Προσφορών Θεσσαλονίκη 2015

Λεπτομέρειες
Κατηγορία: Εκδρομές
Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015 11:31
Γράφτηκε από τον/την antar81
Εμφανίσεις: 162

ΠΡΑΞΗ  9η/23-04-2015

ΘΕΜΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

                Στον Περδίκκα και στο γραφείο του Γυμνασίου σήμερα 23/04/2015  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00, συνήλθε η επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ? αριθμόν   7η/02 ? 04 - 2015 και την 8η/21-4-2015 πράξη του διευθυντή του Γυμνασίου Περδίκκα για την αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων.

                Η επιτροπή άνοιξε τις προσφορές και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα:

 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

η

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ευρώ/Μαθητή

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL A.E

400

ΝΑΙ

 

2

GARAS TRAVEL O.E

380

ΝΑΙ

 

3

Avlogiaris  Tours

420

ΝΑΙ

 

4

KARIPIDIS TRAVEL

450

ΝΑΙ

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Από τις παραπάνω προσφορές προκύπτει  ότι η πιο συμφέρουσα οικονομικά είναι :    

Του GARAS TRAVEL O.E

Η  επιτροπή αποφάσισε και προτείνει να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στον:  

GARASTRAVELO.E

σε περίπτωση άρνησης του να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στο  ΦΛΩΡΙΝΑ  travel.

 Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η πράξη και υπογράφεται.

 

Ο πρόεδρος

 

 

Παππάς Γεώργιος

Τα μέλη

1.       Ταργοντσίδης  Ανδρόνικος

2.       Παπαδόπουλος Γεώργιος

3.       Τραϊανός  Δημήτριος

4.       Κεμερλής Χρήστος